24.06.2024

Около половината от делата за домашно насилие в районните съдилища в Добричка област се прекратяват

Основната причина е оттегляне на сезиращата молба от молителя
Около половината от делата за домашно насилие в районните съдилища в Добричка област се прекратяват, тъй като жертвите се отказват, алармираха от фондация „Асоциация Анимус“ в областната администрация в Добрич на работна среща с представители на общините, регионална дирекция „Социално подпомагане“, Областната дирекция на МВР. Нуждата от създаване на кризисен център за жертви на насилие на територията на областта бе дискутирана на срещата. Катя Кръстанова от фондацията представи данни за предходните две години – 2021 и 2022 г., за подадени заявления за защита от жертви на насилие и постановени незабавни закрили и постоянни такива от районните съдилища в областта. Според анализа на фондацията стана ясно, че има нужда да бъде създадена социална услуга за жертви на насилие в областта. От своя страна представителите на общини споделиха, че разкриването на такъв тип специализирана услуга изисква капацитет, който не може да бъде осигурен. Съгласно изискванията на Закона за социални услуги областният управител свика и проведе работни срещи, на които общините предоставиха данни за социалните услуги на своя територия, които ще продължат да функционират, както и намеренията си за разкриване на нови. Такава услуга не фигурира в предложенията на общините.
От фондацията представиха нарочна презентация за прилагане и изпълнение на мерките по закона за Защита от домашното насилие за 2021 и 2022 г. от районните съдилища в област Добрич.
В Районния съд в Добрич 48 са образуваните дела по реда на Закона за защита от домашно насилие. От тях 27 са прекратени. От 20 заповеди за незабавна защита са постановени 13 съдебни решения със заповед за постоянна защита – 35 % от молителите остават незащитени от последващи актове на домашно насилие. Постановени са 3 отказа от страна на съда за издаване на заповед за незабавна защита. 56% от всички дела са прекратени, независимо в коя фаза е производството (преди или след издаването на заповедта за незабавна защита). Основната причина за прекратяването на делата е оттегляне на сезиращата молба от страна на молителя и неотстранени нередовности в сезиращата молба.
В Районния съд в Балчик за 2022 г. 12 дела са образувани по реда на Закона за защита от домашно насилие, от тях 7 са прекратени. От 3 заповеди за незабавна защита са постановени 3 съдебни решения със заповед за постоянна защита.58% от всички дела са прекратени, независимо в коя фаза е производството (преди или след издаването на заповедта за незабавна защита) – основната причина за прекратяването на делата е оттегляне на сезиращата молба от страна на молителя и неотстранени нередовности в молбата.
В Районния съд в Ген. Тошево за 2022 г 9 са образуваните дела по реда на Закона за защита от домашно насилие, прекратени са 3. От 7 заповеди за незабавна защита са постановени 5 съдебни решения със заповед за постоянна защита
В Районния съд в Каварна за 2022 г. 18 са образуваните дела по реда на Закона за защита от домашно насилие, 9 са прекратени с основна причина – оттегляне на сезиращата молба от страна на молителя. От 12 заповеди за незабавна защита са постановени 6 съдебни решения със заповед за постоянна защита.
В Районния съд в Тервел за 2022 г. 13 са образуваните дела по реда на Закона за защита от домашно насилие, 10 са прекратени с основна причина – оттегляне на молбата от страна на молителя. От 9 заповеди за незабавна защита не е постановено нито едно решение за издаване на заповед за постоянна защита.
Презентацията е създадена по проект „Комуникация на гражданското общество и застъпнически кампании за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие чрез прилагането на обща методология, разработена от Съвета на Европа“. ДТ

Print Friendly, PDF & Email