18.07.2024

„Оживялата изложба” показва редки видове птици в Ген. Тошево

В Историческия музей в град Генерал Тошево е подредена „Оживялата изложба“ на организацията „Зелени балкани“. Експозицията е подредена по повод Световния ден на влажните зони – кампания за повишаване на осведомеността за значението на влажните зони. Мобилната изложба е част от международната инициатива „Европейски зелен пояс”. Събитието предизвика огромен интерес и залата едва побра всички желаещи да видят експонатите. Специален гост на откриването беше Димитър Попов – магистър еколог и доктор по зоология, който отговаря за дейностите на организация „Зелени Балкани“ в района на Поморийското езеро. Той запозна присъстващите с много интересна информация за самата изложба и разказа повече за своята дейност. „Оживялата изложба“ популяризира усилията за опазването на редките видове, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави – България, Гърция и Турция и представя видове като корморан, царски орел, черен лешояд, червеногуша гъска и други. Мобилната изложба представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на различни територии от „НАТУРА 2000”. Макетите на редките птици са изработени от изкуствени материали като смоли, лакове и бои, от български творци, следвайки съвременните и модерни тенденции в изкуството за онагледяване на редки и застрашени видове от флората и фауната. При изработката на експонатите не са използвани разпознаваеми части от тялото на нито един жив екземпляр, така както се случва при традиционните техники за препариране.
Експозицията гостува в града ни до началото на месец март 2024 г.

Print Friendly, PDF & Email