29.11.2023

Обявиха поръчката за ремонта на фекалната тръба под Варненското езеро, но пари няма

Обществената поръчка за избор на изпълнител, който да извърши ремонта на фекалната тръба под Варненското езеро, вече е факт. Обявлението е направено от Община Варна и е с прогнозна стойност от близо 19.5 млн. лева без ДДС, предава Moreto.net.
Финансирането за изпълнение на поръчката следва да дойде от целеви средства от Централния бюджет. Парите могат да се насочат от Министерство на регионалното развитие и благоустройство или от Министерство на транспорта и съобщенията, или от Министерство на околната среда и водите, или други.
Към датата на обявяване на поръчката възложителя не е осигурил финансиране, става ясно от документите. Договора за изпълнение ще бъде сключен при осигуряване на финансиране. В случай на неосигурено финансиране в рамките на 12 месеца след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, обществената поръчка ще бъде прекратена.
Срокът за изпълнение на СМР е до 224 календарни дни.
Преди обявяване на поръчката се проведоха няколко опита за пазарни консултации за ремонта на напорния тръбопровод за отпадъчни води. Ход на процедурата се даде, след като Министерството на околната среда и водите даде одобрение за ползване на обекта от Община Варна. Получаването на разрешението дойде над година след подадено заявление от страна на местната управа. Според Общината направеното удълбочаване е неефективно, защото тръбата си е на старата дълбочина.
През август тази година Общински съвет взе решение, че кметът трябва да предприеме действия да поиска от държавата средства за вкопаване на водопровода за отпадни води под дъното на Варненското езеро и даде разрешение за обявяване на обществена поръчка.
Moreto.net припомня, че три фирми подадоха през изминалите месеци проектни предложения при пазарните консултации. Най-високата оферта от 30,4 млн. лв. без ДДС е на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Предложението на ДЗЗД ЕС БИЛД е на стойност 28,7 млн. лв. без ДДС. Най-ниска цена са дали от „Строителен и технически флот“ – 19,5 млн. лв. без ДДС /23,4 млн. лв. с ДДС/.

Print Friendly, PDF & Email