19.06.2024

Обявен е VIII областен конкурс-рецитал „За да я има България“

Община град Добрич обявява VIII областен конкурс-рецитал „За да я има България“, посветен на Трети март – национален празник на България.
Конкурсът цели да популяризира българската литература, да пробуди национално самочувствие, да стимулира интереса на децата и младите хора към интерпретиране на произведения от български автори.
В него могат да участват индивидуално деца и ученици от област Добрич, представящи по свой избор произведение от българската литература. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции. Всеки участник се представя с рецитация на една творба, с която не е участвал в предишни издания на конкурса.
Конкурсът се организира в два етапа. Крайният срок за изпращане на видеата, декларациите и заявките за участие в първия етап на конкурса е 9.02.2024 г. до 17.00 ч.
Възрастовите групи са първа – деца от III и IV група за задължителна предучилищна подготовка, втора – – ученици от I – IV клас, трета – – ученици от V – VII клас, четвърта – ученици от VIII – XII клас.
На 24 февруари от 11ч. в огледалната зала „Нели Божкова“ ще се проведе рецитал с допуснатите до втори етап участници.
Крайните резултати ще бъдат обявени на 27 февруари. на официалния сайт и facebook страницата на Община град Добрич.
Лице за контакт: Несрин Йълмаз – гл. експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“, тел. 058 603 325
За чуастие в конкурса подава заявка по образец и декларация за съгласие.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email