07.12.2023

Обявен е 7-мият областен конкурс за есе „Какво е за теб приятелството?“

Община град Добрич, Младежки център – Добрич и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират VII ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема: „Какво е за теб приятелството?“
В Младежкия център очакват младите автори да споделят какво е за тях приятелството – ценност, общуване, отговорност, доверие, подкрепа, дар …Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.
В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;Участниците трябва да представят есе на тема : „Какво е за теб приятелството?“ с обем до три стандартни печатни страници.
Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: трите имена, възраст, точен адрес, телефон, електронна поща, учебно заведение.
Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 28.11.2023г. на електронна поща: konkurs@gmail.com или на адрес: гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15.
Наградният фонд и за първа /11 – 14 години/ и за втора /15-19 години / възрастова група е първа награда – 200 лв, втора награда – 100 лв, трета награда – 50 лв.
Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич, съобщават оттам. ДТ.

Print Friendly, PDF & Email