23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общински ученически конкурс „Генерал Тошево през моята камера“

В конкурса, посветен на 62-та годишнина от обявяването на Генерал Тошево за град, могат да участват ученици от I до XII клас на училищата в града, разпределени в три възрастови групи. Участието е индивидуално или колективно до 3/трима/ ученици.
Първа възрастова група – ученици от I – IV клас
Втора възрастова група – ученици от V- VII клас
Трета възрастова група – ученици от VIII- XII клас
Целта е участниците в конкурса да уловят в един фотографски кадър красотата на ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО и различни завладяващи сцени от живота на града през погледа на децата и младите хора, като за целта използват не скъп фотоапарат, а камерата на своя телефон.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка;
• фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника училище, ЦПЛР- школа, клуб, телефон и email за връзка, име на ръководител, ако има такъв;
• фотографиите да са актуални към датата на обявяване на конкурса;
• снимките да бъдат оригинални, без тяхното заснемане да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници;
От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място и по две поощрителни награди, а наградените участници ще получат грамоти и предметни награди.
СРОК: Краен срок за получаване на снимките е: 23 октомври 2022 г. на е-mail:crd_gt2010@abv.bg
Церемонията по награждаването на победителите в конкурса ще е на 1 ноември в 10.30 ч пред входа на Община Генерал Тошево.
Наградените снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени във фотоизложба и ще могат да бъдат разгледани от жителите и гостите на града.
С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от ЦПЛР-Център за работа с деца и Община Генерал Тошево. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурс „Генерал Тошево през моята камера” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на ЦПЛР-Център за работа с деца.
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса организиран от ЦПЛР- Център за работа с деца, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Print Friendly, PDF & Email