28.05.2024

Общински съвет – Варна прие условията за безплатното саниране на сградите

Окончателно са приети условията за безплатното саниране:
С почти пълно единодушие Общинският съвет утвърди условията и правилата, при които Община Варна ще подпомага финансово Сдруженията на собствениците в процедурата по кандидатстване за безплатно саниране, предаде репортер на Moreto.net.
Покриващите изискванията ще имат право да се възползват от заемообразно финансиране от местната хазна, с което да покрият разходите по изготвянето на технически паспорт и енергийно обследване на сградите.
Още през ноември миналата година бе взето решение от местния парламент Община Варна да подпомогне Сдруженията на собствениците. Ще се осигурят до 20 млн. лева от бюджета на града за 2023 и 2024 година за изготвянето на технически паспорти, енергийно обследване и архитектурно заснемане, необходими за участие и кандидатстване по програмата. Средствата за покриването на всички тези дейности са непосилни за част от домакинствата, от което е продиктувано решението на общинската администрация за заемообразно финансиране на Сдруженията.
Срокът за кандидатстване по първия етап по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ е до края на май 2023 година. Одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. След допускането по програма на Общината ще бъдат възстановени и средствата за изготвянето на необходимата техническа документация.
Според приетите от финансовата комисия правила, за да получи средства от Общината, Сдружението трябва да подаде заявление до кмета или негов представител относно осигуряване на заемообразно финансиране за изготвяне на технически паспорти и валиден сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация. Към заявлението се подава богат набор от документи, посочени в списък.
Заявката се разглежда от комисията, чието решение определя дали сградата е допустима за финансиране. Ако бъде одобрена, се сключва договор за заемообразно финансиране.
След това управителят на Сдружението на собствениците провежда процедура при разписани условия за избор на изпълнители и сключва договори за обследването на сградата.
Средствата по ползваното заемообразно финансиране се възстановяват на Община Варна чрез безвъзмездната финансова помощ. В случай, че сдружението е изпълнило всички условия по кандидатстване, но не е одобрено за финансиране, не дължи възстановяване на полученото заемообразно финансиране по настоящия договор.
95% идеални части от общите части на етажната собственост трябва да членуват в Сдружението на собствениците.
Съгласно насоките на програмата финансирането се извършва до изчерпване на бюджета на програмата, по низходящ ред на класираните от цялата страна подадени проектни предложения. Допустимият максимален размер на финансиране за Община Варна е до 80 млн. лева. Предвид големия интерес във всички общини, финансиране се очаква да получат сгради, доближаващи се до максималния брой точки от 140 точки.
Финансовата комисия одобри и образец на Договор за заемообразно финансиране между Община Варна и Сдружение на собствениците.
Максималният размер на финансиране на дейностите е до определения в договорите с избраните изпълнители, но не повече от 6.28 с ДДС на квадрат, какъвто максимум е определен от самата програма. Разликата се доплаща от Сдружението.

Print Friendly, PDF & Email