19.06.2024

Общинските съветници на Добрич „ядосват” на заседанията председателя Красимир Николов

Настоящият Общински съвет на Добрич е от 41 общински съветници от 9 партии и коалиции. Коалиция ГЕРБ (СДС) имат 11 съветници, местна коалиция ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД) – 9; „Възраждане” – 6; коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 6; коалициа „БСП за България” -4; Движение за права и свободи (ДПС) – 2;
„Граждани за Общината” – 1; партия „Консервативна България” – 1; „Левицата” – 1.
Към края на януари 2024 г., средната възраст на общинските съветници е 46 години. Разликата във възрастта на най-младия (23 г.) и най-възрастния (71 г.) съветник е 48 години. Във възрастовата група от 20 до 29 г. са 2-ма души, от 30 до 39 г. са 8 души, от 40 до 49 г. са 15 души, от 50 до 59 г. са 9 души, а на 60 и над 60-годишна
възраст са 7 души. С висше образование са 38 общински съветници, двама със средно образование и един студент, специалност „Информатика и информационни технологии“.. Професионалните направления на вишистите са следните: икономика (8), право (4), архитектура, строителство и геодезия (4), медицина (4), публична администрация (З ), педагогика (З), филология (З), инженерство (2), аграрна икономика (2), философия (1), маркетинг (1), мениджмънт (1 ), софту ерно инженерство (1/, логистика и транспорт (1).
Съотношението мъже – жени е 66:34, 27 са мъжете, 14 -жените. Близо половината – 19 общински съветници, са били в състава на предходния и/или по-предишни общински сьвети, а 22-ма са новоизбрани ..
„Демографският, образователен и професионален състав на съветниците, както и техният опит, в това число в общинска администрация, са благоприятно условие за възможността. Общински съвет да работи компетен тно и зряло през настоящия мандат ”, категоричен е Красимир Николов, председател на Общниския съвет. „Работата на общинските съветници бе обезпечена организационно и технически от страна на администрацията чрез подготовка и настройване на пултовете за е-гласуване, издаване на служебни карти, изготвяне на присъствена книга, поместване на актуална информация в официалния общински сайт, изготвяне на телефонен указател, който ще бъде предоставен, след сформирането на две нови постоянни комисии”, каза Николов в отчета си за дейността на Общинския съвет за периода 1 юли – 31 декември 2024 г.
Общинският съвет има и трима зам-председатели, почти попълнени са съставите на постоянните комисии, изработен е нов правилник за организацията и дейността на местния парламент. неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за новия мандат.
Досегашна дългогодишна практика е с внасяните отчети да се предоставя на общински те съветници и на обществеността информация за хода и резултатите по съдебни дела, водени вследствие на оспорени от страна на областния управител пред съда решения
в отчетния и в предходни периоди Към момента няма дела за отчитане по оспорени пред съда решения.
„Общинският съвет на Добрич за мандат 2023-2027 г. положи добро начало па работата си и може да я продължи и извършва успешно в интерес на местната общност и съобразно правомощията си по ЗМСМА и българското законодателство като цяло. Същевременно са налице всички предпоставки за добра приемственост в работата на предходния и настоящия състави на Общинския съвет”, посочи още Николов. Съветниците ядосват председателя на Общинския съвет Николов по време на заседания, който постояно прави забележки, че се говори, че съветници репликират от място, че се разхождат и т.н.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email