18.04.2024

Общинските съветници в Добрич коригираха възнагражденията си

Във връзка с върнато пешение  на Общинския съвет  на Добрич със заповед на областния управител на област Добрич, в частта на чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 4  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, беше свикана Временната комисия за изменение и допълнение на правилника, за обсъждане на върнатия нормативен акт.В чл. 19, ал. 2 текстът в правилника гласи: За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общински съвет за съответния месец, от които 40% за участие в заседанията на Общинския съвет и 15% за участие в комисиите на Общинския съвет.

В чл. 24, ал. 4 текстът в правилника гласи: Общинските съветници получават допълнително възнаграждение за проведено заседание извън приетия календарен график в размер на 30% от възнаграждението по чл. 19, ал. 2.

След като се запозна със заповедта на областния управител,  Временната комисия взе следното решение за редакция на  чл. 24 (4) Тя  е това, че общинските съветници получават допълнително възнаграждение за проведено заседание извън приетия Календарен график в размер на 25% от възнаграждението по чл. 19, ал. 2, като общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. Според областния управител, с така предложените текстовете възнаграждението на един съветник излиза 71,5 % от председателската заплата.

Решението беше гласувано на заседанието на Общинския съвет в понеделник.  ДТ

Print Friendly, PDF & Email