29.11.2023

Общините обсъждат проекта на Карта на социалните услуги в област Добрич

Проект на Карта на социалните услуги на общините и област Добрич, която ще е част от Националната карта на социалните услуги, беше представен на работна среща в областната администрация в Добрич. На нея присъстваха представители на общините и на регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП).
„Проектът е изготвен на база направения анализ за услугите, които се предоставят от общините, както и на база на данните за потребителите на различните дейности”, каза дректорът на РДСП Ирена Баирова. Коментирани бяха методи за финансиране на услугите. Баирова припомни, че до 10 ноември всяка община трябва да изпрати в РДСП становище по проекта на Карта на социалните услуги и, ако има различно виждане от заложените дейности и услуги в проекта, да изложи мотиви.
След обобщаване на мненията, РДСП ще изпрати проекта на Карта на социалните услуги по общини за област Добрич в агенция „Социално подпомагане“, които имат ангажимент да изготвят Национална карта на социалните услуги за 10-годишен период. ДТ

Print Friendly, PDF & Email