18.06.2024

Община Шумен ще изгражда система за разделно събиране и рециклиране на зелени отпадъци за близо 10 млн. лв.

Община Шумен се готви да кандидатства с проект по ОП „Околна среда“ за изграждане система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци – листа, клони, трева, хартия и картон.
Ако той бъде одобрен, Европа ще плаща по 807 лева за всеки тон разделно събран биоразградим отпадък, или общо се очаква безвъзмездна финансова помощ 8 млн. лв. за 30 месеца.
Това съобщи на пресконференция днес Живка Атанасова, гл. експерт „Екология“ в община Шумен.
Допустимите разходи по проекта са закупуване на малки съдове за разделно събиране на отпадъците – 80 и 120 литра, камион за извозване, площадка и инсталация за раздробяване.
Домакинствата ще могат да поискат от общината поставянето на такива съдове пред къщите, а специализираният камион ще ги събира по график.
Анализът показва, че сега цели 42% от общия отпадък на общината е от този вид. Очаква се за 30-месечния период на проекта да се съберат около 10 хил. тона зелени отпадъци. В момента годишно се събират само около 400 тона биоотпадъци – от предприятията, поддържащи парковете зелените площи на Шумен.
„Целта е да се намали отпадъка, който извозваме и третираме в село Езерово. Като разделим отпадъка при източника му, така ще се намалят и средствата, които са необходими и плащаме за третирането му. Това ще позволи да управляваме по-ефективно финансовите потоци, които идват от такса смет, да бъде по-евтино за нас като граждани, а и да се постигне екологичен ефект“, поясни зам.-кметът по строителство и екология Николай Симеонов.
Процедурата по оперативната програма ще бъде обявена през март, а срокът за изготвяне на документи за кандидатстване е 6 месеца. Има 20% съфинансиране от страна на общините, или 161 лева на тон събран биоотпадък. Така общата стойност на проекта се очаква да бъде близо 10 млн. лв.

Print Friendly, PDF & Email