19.06.2024

Община Шумен увеличи дела си в МБАЛ с 2,85%

Нови 34 996 акции в МБАЛ придоби община Шумен. С тях общината стана собственик на 22,55% от капитала на здравното заведение.
Промяната бе одобрена днес от Общото събрание на „МБАЛ-Шумен“ АД.
Увеличението на дяловете на Община Шумен в капитала на болницата е равно на размера на дадените от общината средства за капиталови разходи за периода 2018-2022 г. на стойност 349 960 лв.
Така общият капитал на МБАЛ-Шумен се увеличи от 9 529 270 лв. на 9 879 230 лв., което е 987 923 поименни акции с номинал 10 лв.
Държавата остава съдружник с най-голям дял в лечебното заведение, като все още държи 64,75%, или 639 675 акции.
За останалите общини, които са акционери в областната болница, разпределението е следното: Венец 1,04%, Върбица – 1,40%, Хитрино 0,97%, Каолиново – 1,62%, Каспичан – 1,31%, Никола Козлево – 0,93%, Нови пазар – 2,16%, Велики Преслав – 1,96%, Смядово – 1,01%.
На днешното заседание на Общото събрание не дойдоха представители на общините Хитрино, Каолиново и Смядово.
Ръстът на дяловото участие на община Шумен в капитала на болницата не води до промяна в начина на вземане на важните решения, въпреки лекия спад на дела на държавата. За смяна на членове на борда на директорите по устав са нужни 66,6%, или 2/3 от гласовете.

Print Friendly, PDF & Email