18.07.2024

Община Шабла организират конкурс за най-добро домашно вино

По повод празника на лозаря – Трифон Зарезан община Шабла и читалище „Зора 1894“организират конкурс за най-добро домашно вино от реколта 2023 година
В конкурса могат да участват производители на бели и червени вина от реколта 2023 година от местни добруджански сортове.
Производителите представят само собствени вина, като задължително писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.В конкурса не се допускат до участие изкуствено ароматизирани вина (пелини). Пробите от вината се предоставят в бутилки, не по-малки от 1/2 литър (всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) и трябва да бъдат бистри.
Конкурсът е анонимен.Професионално жури ще определи най-добрите вина.На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете категории.Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 1 февруари до 17 часа на 12 февруари в читалище „Зора1894“..
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон Зарезан – 14 февруари в сайта на община Шабла, на страницата на читалище ”Зора1894”, както и на 20 февруари – в общинския вестник „Изгрев”.
Наградените участници в конкурса ще получат наградите си на 14 февруари 2024 г. по време на Празника на лозаря. Предвижда се богата празнична програма..За справки: тел. 05743/40 28 или при секретаря на читалище „Зора 1894“. ДТ

Print Friendly, PDF & Email