04.10.2023

Община Крушари – първата община в България със собствена фотоволтаична електроцентрала

default

Общината смело прекрачи в 21-ви век – векът на “зелените” решения в полза на природата, чистия въздух и пестенето на ресурси.
С днешна дата сградата на община Крушари задоволява нуждите си от електрическа енергия от монтираната на покрива на сградата инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници. 64 соларни панели, инсталирани на покрива на сградата, са с обща максимална генерирана мощност 30 kW.
Финансирането на първата зелена инвестиция в общината е по проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“ по Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Проектът се изпълнява с водещ партньор община Смолян и партньори общините Асеновград, Свиленград, Крушари и Плеядес България ООД – компания, развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия – Университетът за наука и технологии в Трондхайм. Програмен оператор на програмата е Министерство на околната среда и водите.
Проектът е от изключителна важност за общината, тъй като чрез придобиването на дългосрочните материални активи от него, сградата става енергийно независима и няма да има проблем при ново поскъпване на енергията.
До края на 2023 г. още пет общински сгради ще получат енергийна автономност чрез реализацията на различни проекти.

Print Friendly, PDF & Email