05.12.2023

Община Крушари залага на четири мащабни за ремонти и благоустрояване проекти

„Ще работя за просперитета на община Крушари и се надявам, че ще успея да оправдая доверието на жителите на общината”, заяви кметът Илхан Мюстеджеб, който бе преизбран на първия тур на местните избори..
„Получих огромно доверие, а това означава огромна отговорност към жителите на общината. Ние ще работим за всички жители, като не ги делим на такива от малки и по-големи населени места. Както беше в предходния мандат, и през този ще работя за всички населени места, за да подобрим условията на живот в тях“, добави кметът.
Той съобщи, че съвсем скоро ще бъдат подменени с лед осветление 1872 улични лампи във всички села в общината. Това ще се случи по проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, на стойност 755 000 лв. До 18 ноември ще бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител. „Иначе имаме внесени четири проекта по Плана за възстановяване и устойчивост, за единия сме одобрени”, добави кметът
Другите внесени проекти по Плана за възстановяване и устойчивост са за реновиране на Дома за стари хора в село Добрин, където се грижат за 25 възрастни, на стойност около 2, 3 млн.лв и за основен ремонт на читалищата в селата Коритен и Полк. Дяково.
Очаква се съвсем скоро община Крушари да сключи договор по Програмата за развитие на селските райони за 2 900 000 лв. за ремонт част от общински път – главната улица в село Лозенец, който освен асфалтиране, включва и изграждането на нови бордюри и тротоари. От Министерството на регионалното развитие в общината очакват отговор за внесен проект на стойност 8 млн. лв. за ремонт на общински път между селата Телериг и Александрия, който е с дължина 10,5 км. Община Крушари е кандидатствала и по програмата за трансгранично сътрудничесто „Интеррег” /България-Румъния/ с проект за ремонт на стадиона в село Крушари на стойност 1 150 000 евро. ДТ

Print Friendly, PDF & Email