04.10.2023

Община Добрич купува апаратура за болницата

Община Добрич  ще подпомогне болницата в Добрич с 65 380 лева, като трансферът ще се използва  за закупуване на „Водоочистваща система“ за нуждите на отделение „Диализно лечение“. С решението, прието от Общинския съвет, се увеличава дяловото участие на Община Добрич в МБАЛ-Добрич АД с размера на капиталовия трансфер.
Докладната бе внесена след подадено заявление от директора на болницата д-р Георги Желязков за отпускане на финансови средства за апаратура, необходима за лечебното заведение.
Към настоящия момент в болницата се провеждат диализни процедури на около 70 пациенти. За провеждането на адекватна диализа обаче, освен апарат за хемодиализа, е необходима и качествена водоочистваща система. Съществуващата такава е закупена през 2009 г., многократно е ремонтирана от фирмата-доставчик, като след последния ремонт през 2022 г. е установено, че системата е морално остаряла и повече не подлежи на ремонт.
„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД е оферирала Болницата с доставка и монтаж на водоочистваща система, ехографски апарат за отделението по анестезиология и интензивно лечение и „En-seal“ система за високофреквентно прерязване на тъкани и кръвоносни съдове, съчетана с „хармоничен скалпел“ за нуждите на хирургично отделение, посочват от лечебното заведение. ИА „Добруджа”

Print Friendly, PDF & Email