19.06.2024

Община Добрич и „Екопак България“ АД организират конкурс под надслов „Мартеница ти дарявам“

Община град Добрич и „Екопак България“ АД организират отново ежегодния конкурс под наслов „Мартеница ти дарявам“ за изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството.
Регламентът, по правилата на който ще протече тазгодишното състезание, е следния:
І. Целеви групи
В конкурса могат да участват индивидуално ученици от първи до четвърти клас от училищата на територията на град Добрич.
ІІ. Процедура за кандидатстване и оценка:
Мартениците и паната трябва да бъдат изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, но и да включват елемент от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.
Изискването за паната е те да бъдат размер А4 и приспособени за окачване на стена, а за мартениците – да бъдат с размер от 10 до 20 см. и закрепени върху картон.
На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител.
Лице за контакт и приемане на мартениците: Илияна Илиева, Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич – ул. „Независимост“ № 7, ет.8, стая 812, тел.: 0882 560 208.
ІII. Срок
Краен срок за предаване – 27.02.2024 г.
IV. Приключване на конкурса и награждаване
Представените за конкурса мартеници или пана ще бъдат оценени от комисия, а класираните творби ще бъдат обявени на 29.02.2024 г.
За отличените мартеници учениците ще получат предметни награди, осигурени от Община град Добрич и ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Print Friendly, PDF & Email