23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Община Добрич замени старите колонни „афишарки“ с 8 нови

В резултат на дългогодишна експлоатация част от колоните за обяви (афишарките) са силно амортизирани, с корозирала основа и деформации по основното тяло и „шапката“, загрозяват градската среда и са предпоставка за евентуални инциденти. Замяната на „афишарките“ с нови е в изпълнение на ангажимента на Община Добрич за осигуряване на оптимални условия за оповестяване на събития и мероприятия от културния календар на града, както и за осигуряване и определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборни кампании и пр. Новите колони за обяви са по – големи от предишните и могат да събират до 18 плаката със стандартен размер 70х50 см.
Новите „афишарки“ ще се позиционират на старите локации, които се използват с голям интензитет за поставяне на рекламни плакати, афиши, обяви. Вече са поставени две колони за обяви- на кръстовището на ул. Независимост и ул. Любен Каравелов. Предстои поетапно монтиране и на другите 6 афишарки.
Ето и локациите:

  1. Пред Дом-паметник „Й. Йовков“ (ул. Ген. Гурко)– 1 брой афишарка
  2. Пред бивше кино „Родина“ (ул. Независимост) – 1 брой афишарка
  3. Пред бивше кино „Добрич“ (ул. Л. Каравелов и ул. Независимост) – 2 броя афишарки
  4. Кръстовище бул. Добруджа и бул. 25ти Септ. (до Райфайзенбанк) – 1 брой афишарка,
  5. ЖК Дружба 1 (пред КАТ) – 1 брой афишарка
  6. До Драматичен театър „Й. Йовков“ – 2 броя афишарки
    Община Добрич се обръща с призив към гражданите да използват колонните афишарки за рекламни плакати, афиши и обяви. Нека запазим природата чиста!
Print Friendly, PDF & Email