09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Община Добрич е финансово стабилна и удържа на предизвикателства

„През трите години на мандата на кметския екип изпълнението на бюджета на община Добрич е около 100-те процента. Заложихме на финансова дисциплина, като се вслушахме и във волята на гражданите – през трите години бяха изпълнени и голяма част от предложенията, постъпили по време на публичните обсъждания на бюджета. Бюджетът на община Добрич бе съобразен с тенденции на местно и национално ниво и тригодишни прогнози. Управлението на публичните средства се характеризира с гъвкавост и адаптивност, включително и с актуализации при възникнали възможности или предизвикателства, включително пандемия и миграционен натиск” – заяви при публичното обсъждане на отчета за изпълнението на трите години от мандата на кметския екип финансовият зам.-кмет Елка Димова. Тя посочи и една неблагоприятна тенденция – че намалява делът на местните приходи като тежест в годишния бюджет на общината и се налага да се разчита все повече на насочване на средства през централния бюджет. „Но това е проблем, който засяга всички общини в страната” – добави тя.
За деветмесечието на тази година собствените приходи на общината са 18 334 961 лв. Най-голям е делът на приходите от общински такси – 6 345 817 лв, следвани от приходите от данъка върху превозните средство – 3 833 092 лв., от средствата, получени за данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден данък – 2 370 049 лв., от приходите от продажба на нефинансови активи – 1 975 156 лв. и др. Най-малко са приходите от патентен данък – 73 138 лв. Приходите от концесии са 229 596 лв., а от глоби, санкции и наказателни лихви – 548 894 лв., „За т.г. има още възможности при постигане на приходи от финансови активи. „Имаме доста на брой сделки, но резултатът не ни удовлетворява. На предстоящото заседание на Общинския съвет на 29 ноември внасяме още 6 имота с предложения за продажба“, посочи Димова.
„Във финансовата си политика сме залагали на разумно планиране – т.е. сигурни приходи, за които сме уверени, че ще постъпят по банковите сметки на общината В разходната част обаче правим точно обратното -залагаме всякакви вероятни потенциални разходи, но без авантюризъм. Така сме подхождали през трите години“ – обобщи Димова.
„Данък недвижими имоти в нашата община е един от най-ниските в страната, защото залагаме на прогнозируемост и на спокойствие от страна на гражданите. Улесняваме начините на плащане на данъците от хората. Предстои да подпишем договори с две търговски банки за онлайн банкиране на техните клиенти“ – подчерта зам.-кметът.„Ще продължим да събираме задълженията на общината, включително и използвайки услугите на частен съдия-изпълнител“ – посочи Димова.
Общо 23 имота общинска собственост са предоставени за безвъзмездно управление на различни неправителствени организации, тъй като сред акцентите на общинската политика е не само имотите да носят приходи, но и да удовлетворяват нужди на хора, организации и др.
„В общински жилища са настанени 1077 домакинства. Тази година отново променихме наредбата за настаняване в интерес на гражданите. На 73 семейства предоставихме т.г. възможността да си купят жилището, в което са настанени. Следим стриктно изискването жилищата да се обитават реално, максималният срок за отсъствие е 6 месеца. Позицията ни е, че общинските жилища не са предназначени да съхраняват багаж на хора, които живеят и работят в чужбина, те са предназначени за семейства, които работят, чиито деца ходят на училище и т.н.“, обяснява Димова. ДТ

Print Friendly, PDF & Email