27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Община Добричка организира българо-румънско полево учение „DOBRUDZHA 22”

Тренировка и симулация с оборудване за сигурност – симулационно упражнение за съвместни действия за реакция на отговорните институции при бедствия в община Добричка, ще се проведе на 29 и 30 август 2022 г. То се реализира по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“ (ROBG – 415), Договор №28820/20.02.2019 г., финансиран по програма за трансгранично сътрудничество по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020. Стойността на проекта e 680 183.74 евро.
Проектът се изпълнява от Община Добричка (България) в партньорство с Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния).
Симулационното упражнение ще позволи на партньорите да приложат на практика разработените по проекта стратегии и план за действие. То е важна стъпка, за да се прецени настоящото състояние на готовност и да се подобри там, където това е необходимо. При учението ще се извърши проверка на уменията за работа с оборудването, закупено по проекта.
В учението ще участват община Добричка, главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) чрез Националния оперативен център (НОЦ); регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, (РДПБЗН) – чрез Оперативния център (ОЦ); Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Добрич; Филиал за спешна медицинска помощ – Добрич. От румънска страна ще участва Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния) (ISUJ) – Оперативен център (ОЦ).
Симулационното упражнение ще даде възможност да се повишат знанията, уменията и практическите навици на служителите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Както и да се тестват създадените процедури за съвместна намеса между Република България и Република Румъния.
Ще бъде проведена двудневна тренировъчната симулация за пресъздаване на спасителната ситуация и учение за предотвратяване на кризи на тема „Гасене на горски пожар в района на село Одринци, община Добричка, с опасност за навлизане в селото, издирване на автомобил, паднал в язовира, вследствие на катастрофа, причинена от задимяването, и спасяване на бедстващи рибари след инцидент с блъснала се в кулата на язовира лодка“. ДТ

Print Friendly, PDF & Email