23.07.2024

Община Варна: Гражданите вече могат да плащат данък сгради и такса смет за 2024 г.

Гражданите вече могат да заплащат задълженията си за всички местни данъци и такса битови отпадъци за 2024 г., съобщават от Община Варна.
Няма промяна в размера на налозите в сравнение с миналата година.
Информация за задълженията може да се получи на гише „Информация“ в дирекция „Местни данъци“ бул. „Сливница“ № 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.
Сроковете, начините и местата за плащането са както следва:
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се заплаща на две равни вноски: първа вноска до 30.06.2024 г. и втора вноска – до 31.10.2024 г. За предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка от 5%.
Патентен данък се заплаща на 4 равни вноски: първата до 31.01.2024 г., втората до 30.04.2024 г., третата до 31.07.2024 г. и четвъртата до 31.10.2024 г.
Туристически данък – дължимия туристически данък за календарния месец се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:
В брой или с ПОС на касите на Дирекция „Местни данъци“, разположени на следните адреси:

 • бул. „Сливница” № 191 (сградата на Изчислителния център ), работно време с граждани: 09:00 ч. – 17:30 ч.;
 • бул. „Ген. Колев” № 92 (сградата на район „Приморски“), работно време с граждани: 09:00 – 17:30 ч.;
 • бул. „Осми Приморски полк“ № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09:00-17:00 ч. с почивки от 10:30 – 10:45 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 15:15 ч.;
 • ул. „Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09:00 – 17:00 ч., с почивки от 10:30 – 10:45 ч.; 12:30 -13:00 ч.; 15:00 – 15:15 ч.;
 • кв. „Виница“ (сградата на район „Приморски“, работно време с граждани: 9:00 – 17:00 ч., с почивки от 10:30 – 10:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:15 – 15:30 ч.
 • С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията на сайта на Община Варна;
 • Централна кооперативна банка АД;
 • Банка ДСК, „Юробанк България“ АД, Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
 • Български пощи ЕАД;
 • Чрез системата за онлайн плащания на ТФС (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;
 • Чрез системата за онлайн плащане на НАП (https://inetdec.nra.bg/);
 • По интернет, чрез www.ePay.bg;
 • През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:
  “ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА
  IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

Кодове за вид плащане:
44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;
44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00 Туристически данък;
44 65 00 Приходи от глоби и санкции;
44 80 13 Такси за притежаване на куче.

Print Friendly, PDF & Email