25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общината участва в учредяването на сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни

Община Добрич да участва в учредяването на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни” – това предложение внася на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 октомври кметът Йордан Йорданов.
На две национални работни срещи на приютите се стига до единомислието, че в ежедневната си дейност общинските приюти за кучета се сблъскват с множество еднотипни проблеми. Изяснява се, че контролните институции в различните региони на страната дават различни, често противоречащи си разяснения по конкретни нормативни текстове и неясни указания за работа. След дълго дебатиране е обсъдена идеята за създаване на сдружение/асоциация на общините с функциониращи приюти за животни. Сдружението се създава за защита на общите интереси на своите членове, както и за сътрудничество и посредничество между общинските приюти при разработването на общи политики, стратегии и практики в областта на защитата на безстопанствените животни и овладяването на тяхната популация, чрез редуциране на броя на безстопанствените кучета и установяване на стабилен контрол върху тяхната популация на територията на страната.
Сред основните цели на сдружението са – да изразява и защитава общите интереси на общинските приюти пред държавата, местните органи и институции, и пред обществеността; да подобрява професионалната квалификация и обществения статус, защита и отстояване на професионалните интереси на своите членове; да подпомага служителите в общинските приюти при изпълнение на техните задължения, като организира и провежда практически обучения при изграждане на приюти, при обучение на ветеринарни лекари, при обучение на служители в приюти и др. За делегат в учредителното и общото събрание на сдружението се предлага д-р Михаела Тосева като представител на общината. ДТ

Print Friendly, PDF & Email