18.06.2024

Общината започва кампания за безопасен интернет

Дирекция „Превенции“ към Община Варна започва онлайн кампания под надслов „Безопасен интернет – рисковете в сянка“. Повод за инициативата е Международният ден за безопасен интернет, а целта е превенция на рисковото поведение в интернет. Кампанията стартират днес – 6 февруари и ще продължи до 29 февруари, включително.
Темите, които ще бъдат засегнати, са превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на трафика на хора и превенция на кибертормоза.
Кампанията ще повиши информираността на младите хора за разпознаване на рискови ситуации. Цели се да се постигне промяна на нагласите за практикуване на рисково поведение онлайн.
Посланията ще бъдат разпространявани чрез социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, дигиталните платформи p2prevention.bg, shkolo.bg и интернет страницата на дирекция „Превенции“ prevencii.com.

Print Friendly, PDF & Email