19.04.2024

Общината в Тервел разчита на проекти за подобряване на инфраструктурата и за социални услуги

Общината в Тервел разчита на проекти за подобряване на инфраструктурата и за социални услуги. В края на миналата година общината е подаден проект за рехабилитация на участъци от водопроводна мрежа в селата Орляк и Безмер. Проектът е по остатъчен прием на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). В двете села са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода през последните години, което ги прави единствени възможни за включване в проекта. Втори проект по ПРСР, който се подготвя, включва поставяне на фотоволтаични панели с мощност 170 киловата на покрива на общинската администрация.Крайният срок за внасяне на проекта е през м.февруари 2023 г.
Кметският екип ще предложи на общинските съветници да гласуват за проект, за който има възможност за кандидатстване през февруари 2023 г. – по програма „Красива България“, за обновяване на интериора на най-голямата и същевременно най-стара детска градина – „Детелина“ в Тервел. Целта е да се обновят настилките и облицовките на всички помещения в детското заведение, като се вложат съвременни материали , които да заменят старите мозайки , балатуми и дървени облицовки, неотговарящи на противопожарните изисквания.Цели се и създаване по-дружелюбна за децата среда – с много цветове и декоративни елементи.
Трети проект е по Плана за възстановяване и устойчивост и е за реформиране на материалната база на Дома за стари хора. Към всички общински домове за стари хора в страната (82 на брой) са поставени нови изисквания, относно вида и броя на помещенията, с които трябва да разполагат. Общо 72 са общините , които имат по един или повече домове за стари хора, сред които е и нашата община. Чрез подготвяния проект общината ще изгради допълнително крило на дома и ще внедри още мерки за енергийна ефективност, с което ще се подобрят условията за домуващите и ще се постигне икономия на средства за отопление. Към момента в дома, всъщност още от построяването му през 2010 г., функционира соларна инсталация за топла вода. Капацитетът на дома, съгласно изискванията на програмата, няма да бъде променен и ще остане 25 души.
Освен одобрения и стартиращ през януари проект „Топъл обяд“, общината подготвя още три проекта в социалната сфера по програма „Развитие на човешките ресурси“. Първият проект е по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ и цели в основни линии да бъде създадено работно място и осигурено обучение за лице, което да остане да работи в сферата на социалните услуги в общината. Вторият проект, който трябва да бъде подаден до края на януари 2023 г. е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ГРИЖА В ДОМА“. С него се цели да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.Трети проект, който следва да бъде подаден до 20 януари, е за патронажна грижа за бебета и малки деца. ДТ

Print Friendly, PDF & Email