24.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общината в Добрич продава дървесината от резитби

Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен материал / дърва за огрев/ внася на предстоящото на 25 октомври заседание на Общинския съвет кметът на Добрич Йордан Йорданов.
„При извършване на резитби от служителите на общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти” се образува голямо количество дървесен материал, който се складира в базата на предприятието, в обособен „склад за дърва“. Предвид високите темпове на работа и множеството дървесина, с която се сдобиваме от резитби, складът значително се напълни и се налага нейното оползотворяване. Невъзможността и нерентабилността за складиране на още дървен материал за огрев на прилежащите терени на предприятието наложиха и моето предложение” – се казва в докладната записка.
Общото количество дървен материал е 208 куб. м. Остойностяването му е извършено от независим експерт – оценител.Целта на направеното предложение е да повиши приходите в бюджета на общината и да се разчисти терена на общинското предприятие, както и и оползотворяване на всички материални активи.
Предложението за начална тръжна цена е 13 312.00 лева с включен ДДС за цялото количество или 80 лева на куб. м. – 66.67 лева без включен ДДС на куб.м или 127.91 лева с включен ДДС .Цената е сформирана на база експертна оценка на състоянието на дървения материал, която е приложена към докладната записка.
На Общинския съвет ще бъде предложено да даде съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на дървен материал за огрев и и да одобри предложената начална тръжна цена от 11 093.34 лева без включен ДДС за цялото количество от 208 куб.м или 13 312.00 лева с включен ДДС.
Ще бъде внесено и предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесен чипс. „При извършване на резитби се образува голямо количество клони (вършина), които до скоро се „складираха“ на терен, част от площта на „Разсадника“. Предвид ограниченото място за „склада“, периодично се налага събраният растителен материал да бъде товарен и извозван от сметосъбиращата фирма, което се заплаща като външна услуга.Поради тези причини се закупи за нуждите на общинското предприятие дробилка, която е прикачена към камион, с който се товари дървесината. По този начин, още в момента на извършване на резитби, растителният „отпадък“ се „смила“ през дробилката и се превръща в „чипс“. Тези дейности спестяват излишни курсове с вършина, която заема значително място в камиона, средства, които се заплащат на външна фирма и техническо време за работа. За момента има събран приблизително 200 куб. м. или около 60 т. Предвид наличието на този материал и проучвания относно годността и използваемостта му, предлагам да бъде организиран търг за продажбата му. За целта възложихме остойностяването му на независим експерт – оценител” – се посочва в докладна записка. Предложението е за начална тръжна цена – 112.17 лева без включен ДДС за тон или 134.60 лева с включен ДДС за тон. Дървесният чипс ще се продава на тон. ДТ

Print Friendly, PDF & Email