02.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общественият сектор в Добричка област осигурява повече работни места от частния

Средната месечна заплата в област Добрич e 1185 лв.,
при 1520 лв. за страната през третото тримесечие на т.г. В обществения сектор средната месечна заплата е 1395 лв., а в частния – 1108 лева – съобщават от отдел „Статистически изследвания“ – Добрич. Средната брутна месечна работна заплата за месец юли е 1185 лв., за август –
1146 лв. и за септември – 1226 лева – посочва по-детайлна справка. Средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.2% в сравнение със същия период на м.г..
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение за периода са получили наетите в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 3 009 лв.; „Държавно управление” – 1 603 лв.;
„Образование” – 1 535 лв..
„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 452 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 384 лева.
 Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности
 „Транспорт, складиране и пощи” – 800 лв.;
 „Административни и спомагателни дейности” – 854 лв.;
„Други дейности” – 865 лв.;
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 882 лв.;
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване” – 925 лева.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2021 г. намаляват с 1.8 хил. или с 4.6% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 36.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.6% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.1% (до 26.2 хиляди).. В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.0%, или с 0.3 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 2.7%., а в частния сектор е с 0.4% по-малко.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email