07.12.2023

Обучение за старт в живота

Ученици от СУ „Цанко Церковски“ от Никола Козлево участваха в ролева игра, която има за цел да им покаже и ги научи какво представлява процедурата по кандидатстване за работа. Заедно с експерти учениците се научават изискванията за попълване на автобиография, мотивационно писмо и поведението по време на интервю с бъдещ работодател.
”Типично по младежки, за тях е ново и различно. Различното е тук, че обучението, тренингът не е в учебна среда, с чинове със звънец да почне часа, да завърши часа, в много по-непринудена и формална обстановка и най-ценното в случая е, че правим една ролева игра. Тоест след като ние им обясним, как ги насочим, как да си напишат мотивационното писмо, CV-то, къде са тънкостите, какво могат да направят – те си подават документите в една реална ситуация”, каза Сирма Комитова – експерт „Човешки ресурси“.
Дейностите са по проект „Подготвени за старт в живота“, по Национална програма за изпълнение на младежките дейности, реализирана от Министерство на младежта и спорта.
”Имахме урок за езика на тялото, това например мисля, че ще ми помогне много при интервю, ами тук вчера правехме мотивационно писмо, CV, това пак би ми помогнало в бъдеще, мисля”, каза Зейнеб Акиф.
Дейностите по проект „Подготвени за старт в живота“ ще приключат в края на месец февруари 2024 година.

Print Friendly, PDF & Email