18.07.2024

Областни управители обсъждат координация и действия при възникнали кризисни ситуации

Вчера и днес в Шумен се провежда среща, организирана от областната администрация в града, заедно с областните управители на областите Добрич, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. В дневния ред на работните заседания е заложено разглеждане на въпроси, свързани с дейността на областните администрации, касаещи координация и общи действия при възникнали кризисни ситуации. Ще се обсъдят институционалната комуникативност на областно и междуобластно ниво, както и ще се обсъди създаването на общ механизъм за овладяване на настъпила кризисна ситуация на територията на Североизточна България. Сред темите, по които ще се коментират предложения, са и начини за въздействие и подпомагане на електроразпределителните дружества, АПИ, ВиК и мобилните оператори с цел съкращаване на времето за отстраняване на възникнали аварии. Обастният управител на област Добрич Йорданка Костадинова участва в работата на срещата.
В Добрич Йорданка Костадинова проведе две работни срещи с ръководители на териториални структури.
На среща с новия ръководител на Офис Добрич на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите Ани Кондакова тя е уверила областния управител, че ще надгради постигнатите резултати и ще работи за подобряването събираемостта на данъците и осигуривките в услуга на хората и бизнеса.Втората работна среща бе с началника на Регионално управление на образованието – Добрич, Светлана Василева. Темата на разговора бе подготовката на проекта за план-прием в средните и професионални училища на територията на област Добрич.
На срещите присъства и заместник областният управител Живко Желязков. ДТ

Print Friendly, PDF & Email