07.12.2023

НСИ прогнозира: До 2050-та Шуменска област ще се стопи с 30 000 души

До 2050-та година живеещите в Шуменско ще намалеят с близо 30 000 души, което е цели 19,3% от населението на областта в момента. Това показва най-вероятната според Националния статистически институт /НСИ/ демографска прогноза.
От НСИ са изработили 3 сценария за населението. Реалистичният е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.
Към 1-ви януари 2023-та населението на Шуменска област е 149 628 души. Според реалистичния сценарий до края на 2025-та то ще намалее до 145 058 души, до 2050-та до 120 646, а през 2090-та ще се стопи до 102 199 души.
ОптимистичнияТ сценарий на НСИ казва, че през 2025-та в Шуменско ще живеят 145 281 души, през 2050-та – 126 021, а през 2090-та – 107 702.
Според „черната“ прогноза на националната статистика за Шуменска област, през 2025-та жителите ще са 144 954, през 2050-та ще намалеят до 118 037, а през 2090-та ще са под линията от 100 хил. души – едва 98 418.
От НСИ уточняват, че демографските прогнози са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период.

Print Friendly, PDF & Email