30.05.2024

НСИ отчете средногодишна инфлация от 12.4%

През септември са се увеличили цените на голяма част от хранителните продукти, в сезона на туршиите зелето е поскъпнало с близо 8%

Инфлацията от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.6%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2022 – септември 2023 г. спрямо същия период година по-рано е 12.4%. През септември 2023 г. месечната инфлация е -0.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за септември 2023 г. спрямо септември 2022 г. е 6.3%.

В месеца, в който ученици и учители се завръщат в класните стаи, статистиката отчита 4% увеличение на цените в сферата на образованието.

През септември 2023 г. са се увеличили цените на голяма част от хранителните продукти, отчита Националният статистически институт.

В сезона на туршията и зимнината поскъпването на зелето е 7.9%, а на зеленчуци като зелен фасул, тиквички и патладжан – 4.6%. Каймата и млечните продукти поскъпват с 1% и по-малко.

Цените на горивата също скачат. През разглеждания месец повишението при дизеловото гориво е с 6.2%, а най-масовият бензин А95Н поскъпва с 4.5%.

През септември 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 0.7%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.6 и 0.1%.

През септември 2023 г. намаляват цените на хотелиерските услуги във ваканционни центрове и курорти. Намалението е с 32.5%, а при пакетните услуги за почивка и туристически пътувания – е с 21.1%.

По-рано статистиката отчете, че брутния вътрешен продукт расте.

През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени, сочат предварителните данни на НСИ. Той расте с близо 2% спрямо второто тримесечие на 2022 г/

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

Общият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% на -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5).

Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

Oбщият брой на заетите лица през второто тримесечие на 2023 г. е 2 914.3 хил. – 1 545.1 хил. мъже и 1 369.3 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. остава почти непроменен.

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

Print Friendly, PDF & Email