08.05.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Нощувалите чужденци в хотели в Добричко през февруари са едва 200

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Добрич, регистрирани през февруари, е 11.2 хил., или с 32.0% по – малко в сравнение със същия месец на предходната година – показват данните на fтдел „Статистически изследвания“-Добрич.
През февруари 2021 г. в област Добрич са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.1 хил., а на леглата – 2.4 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.5, 31.4 и 31.0%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. намаляват с 28.5% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 5.9 хиляди. От всички пренощували лица 96.3% са българи. Пренощувалите чужденци са едва 200. Чуждестранните туристи, посетили област Добрич, са предимно от Румъния (47.7%),Турция (13.9%) и Руската федерация (8.3%).
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. нараства с 0.4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2020 г., като достига 16.8%.
Приходите от нощувки през февруари 2021 г. достигат 696.3 хил. лв. ДТ

Print Friendly, PDF & Email