07.06.2023

.

Нов електрически автомобил за Домашния социален патронаж

Община Шабла кандидатства с проектно предложение за закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж. Проектът бе одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Финансира се от Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ по Договор № РД-04-43 от 12.01.2023 г. Общата му стойност е в размер на 80 550 лв. От тези средства 35 997,79 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено финансиране.
По проекта ще бъде доставен нов неупотребяван изцяло електрически лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж – Шабла. По този начин ще се обнови и модернизира автопарка на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 140 потребители от 11 населени места на територията на общината. С доставката на предвидения в проекта лекотоварен автомобил ще се повиши качеството на предоставяните услуги – домашен патронаж и топъл обяд, създавайки условия за намаляване на разходите за издръжка на дейността, оптимизиране на графика за доставка на храна до домовете на потребителите, подобряване на работната среда, както и за повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, предоставящ услугата.
Проектът е със срок на изпълнение до 08.12.2023 г.

Print Friendly, PDF & Email