16.04.2024

НОВ ВЕРИЖЕН ТРАКТОР ДОСТАВИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Нов верижен трактор със снегоринно гребло и рипер достави Община Тервел в края на миналата година. Тракторът е доставен след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. Мощността на машината е 190 к.с. Доставчик е ИНЖКОНСУЛТ ЕООД гр.Варна. Стойността на трактора е 348 000 лв. без ДДС. Средствата са осигурени от икономии в общинския бюджет и от капиталови средства на общината. Трактористите ще преминат обучение за работа с новата машина.

Print Friendly, PDF & Email