26.02.2024

Нов автомобил има Домашният социален патронаж в Ген. Тошево

Нов служебен автомобил с марка „Renault Express“ беше закупен по проект „Обновяване на автомобилен парк на Домашен социален патронаж и мобилно обезпечаване на програма „Топъл обяд“, съобщават от община Ген.Тошево. Неговата стойност е 49 995 лв., от които 28 800 лв. са предоставени от оонд „Социална закрила“, а 21 195 лв. са осигурени от бюджета на общината.С реализирането на проекта и закупуването на транспортното средство се подпомага дейността на Домашния социален патронаж за осигуряване на своевременното получаване на приготвената храна. Освен това качеството на предлаганата социална услуга ще се повиши и ще се осигури безопасност на храната през летните месеци. Ще се намалят разходите за експлоатация на автомобила и ще се подобрят условията на труд.
Община Генерал Тошево предоставя социални услуги за доставка на храна на над 350 лица от уязвими групи от цялата община, от които около 250 са потребители на услугата „Домашен социален патронаж”, а около 120 са обслужвани по проекта „Топъл обяд в Община Генерал Тошево“.ДТ

Print Friendly, PDF & Email