19.06.2024

Нови четири вида птици зимуват по водоемите в Шуменско, показаха данните от 48-то преброяване

Богато видово разнообразие има и на Шуменския язовир Богато видово разнообразие има и на Шуменския язовир Богато видово разнообразие има и на Шуменския язовир
4 нови вида птици са открити на водоемите в Шуменско при тазгодишното 48-мо преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Това са Малък корморан, Малък нирец, Зеленоножка и Белоока потапница, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда – Шумен.
Във водните обекти са установени също птици от видовете Голям корморан, Голям гмурец, Малък гмурец, Черногуш гмуркач, Голям нирец, Ням лебед, Сива чапла, Голяма бяла чапла, Жълтонога чайка, Бял ангъч, Лиска, Фиш, Зимно бърне, Зеленоглава патица, Сива патица, Шилоопашата патица, Кафявоглава потапница, Качулата потапница и Голям горски водобегач.
Преброени са били общо 5 746 пернати от 23 вида. За сравнение с данните от минала година статистиката сочи, че малко се е увеличил общият брой водолюбиви птици за сметка на по-малкото видово разнообразие (5 468 броя птици от 26 вида за 2023г.).
През тази година в среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици бяха включени язовирите “Тича”, “Дибич”, “Шумен”, “Лозево”, “Мараш”, “Сечище”, “Калугерица”, “Каравелово”, „Тръница”, “Тръница 2” в Шуменско и 6 в област Търговище.
В 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици участваха 43 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени организации, успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.
Общо данните от преброяването в България показват, че установената численост на зимуващите водолюбиви видоде птици е доста по-висока в сравнение с миналогодишното преброяване – 97 вида с обща численост от 280 956 индивида. За сравнение през миналата година са били регистринани 88 вида с обща численост от 206 239 индивида, а през 2022 г. – 90 вида с обща численост от 206 688 индивида.

Print Friendly, PDF & Email