19.04.2024

Нови светофарни секции и система за управление на транспорта ще се изградят по проект на Община град Добрич

Нови светофарни секции се предвижда да бъдат поставени в Добрич по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“. Проектът е по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и е на обща стойност 8 183 546,72 лв.
Една от дейностите по проекта предвижда изграждане на интелигентна транспортна система,. Ще се подменят светофарните стълбове и секции, ще се направи ново окабеляване където е необходимо и ще се изработи софтуер за обработка и анализ на движението и на трафика. Договорът за тази дейност е подписан на 30 януари 2023 г., като след получаването на възлагателно писмо, срокът за изпълнение е 230 календарни дни. Частта от бюджета на проекта, предвидена за тази дейност е 1 448 939,10 лв. с ДДС.
В друга дейност по проекта е одобрено изграждането на система за управление на обществения транспорт, система за позициониране на автобусите и електронни информационни табла по спирките за визуализиране на информацията в реално време за пристигането на превозните средства, а също web-базирано решение за предоставяне на тази информация в реално време на пътниците. Договорът за изпълнението на тази част от проекта стартира на 18 януари 2023 г. за срок от 140 календарни дни. Частта от бюджета на проекта е 1 055 544,00 лв. с ДДС.
Целите на проекта са подобряване качеството на транспортното обслужване и осъществяване на контрол на движението на всички превозни средства, подобряване качеството на пътуванията по маршрутите на част от линиите на градския транспорт, осигуряващи бърз достъп до важни обекти за областта – МБАЛ Добрич, Териториално митническо управление, Езикова гимназия „Гео Милев“, ОУ „Стефан Караджа“, Център за психично здраве „Д-р П. Станчев“, Регионална здравна инспекция и други, чрез рехабилитация на бул. „Добричка епопея“, който се явява естествена вътрешноградска връзка и връзка между пътни направления Силистра – Балчик и Шумен Варна.
Светофарните уредби ще бъдат подменени на следните кръстовища:
Бул. „Добруджа“ и бул. „Добричка епопея“
Бул. „Добруджа“ и ул. „Цар Петър“
Бул. „Добруджа“ и бул. „25-ти септември“
Бул. „Добруджа“ и ул. „Отец Паисий“
Бул. „Добруджа“ и ул. „Ген. Георги Попов“
Бул. „Добруджа“ и ул. „Димитър Ковачев“
Ул. „Димитър Ковачев“ и ул. „Орфей“
Ул. „Димитър Ковачев“ и ул. „Христо Ботев“
Бул. „25-ти септември“ и ул. „Отец Паисий“
Бул. „25-ти септември“ и бул. „Русия“ (север)
Бул. „25-ти септември“ и ул. „Ангел Стоянов“
Бул. „Русия“ и ул. „Христо Ботев“
Бул. „Русия“ и ул. „Гоце Делчев“
Бул. „Русия“ и ул. „Дунав“
Бул. „Русия и ул. „Вардар“
Бул. „Русия“ и бул. „25-ти септември“ (юг)
Бул. „3-ти март“ и бул. „25-ти септември“
Бул. „3-ти март“ и ул. „Максим Горки“
Бул. „3-ти март“ и ул. „Сан Стефано“
Ул. „Сан Стефано“ и ул. „Кирил и Методий“
Ул. „Отец Паисий“ и ул. „Полковник Драганов“

Print Friendly, PDF & Email