05.12.2023

Нови детски съоръжения в Каварна създават възможности за игри

По инициатива на Община Каварна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е обособена зона за занимания на открито с монтирани детските занимателни и развлекателни съоръжения. В обособено пространство, в двора на Общинскиs детски комплекс в сградата, на който се помещава и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, са монтирани детска въртележка, маса за тенис, занимателни панели с игри от типа морски шах, ребуси и лабиринти. Целта е децата да оставят за малко телефоните, да отделят повече време за игра на открито, да се забавляват , да създават нови контакти. Апелът от общината към подрастващите е да пазят съоръженията, да не проявяват вандализъм, за да ги ползват за по дълго време. ДТ

Print Friendly, PDF & Email