25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Не стигат пари за заплати на 4-има пазачи в Приюта за бездомни лица и семейства

С още 7000 лева ще се увеличи дофинансирането от общината на Приюта за бездомни лица и семейства в Добрич, разкрит с предоставена безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”
Община град Добрич е бенефициент по проект „Приют за бездомни лица и семейства” за периода от януари 2022 г. до 30 юни т.г. Със свое решение от 22 февруари м.г. Общинският съвет в град Добрич е дал съгласие община град Добрич да дофинансира социалната услуга „Приют за бездомни лица и семейства” в размер на до 40 000 лв. за 2022 г. и до 24 000 лв. за 2023 г., които да се изразходват за изплащане трудовите възнаграждения на четиримата пазачи от персонала на приюта, чиито трудови възнаграждения са в размер на минималната работна заплата за страната.
До края на 2022 г. от сумата 40 000 лв. са изразходвани 37 901 лв. Остатъкът от 2099 лв. заедно със сумата от 24 000 лв. за 2023 г. не са достатъчни да покрият разходите за възнаграждения на четиримата пазачи. С постановление на Министерския съвето т 29 декември м.г. размерът на минималната месечна работна заплата се увеличава на 780 лв., считано от 1 януари т.г. Така сумата от 24 000 лв. за 2023 г., необходима за изплащане на трудовите възнаграждения на четиримата пазачи до 30 юни /до приключване на проектните дейности/, се увеличава с до 7000 лв.
До настоящия момент през приюта са преминали над 45 лица и ежемесечно капацитетът от 15 места е запълнен на 85%. „Пазачите определено допринасят за опазването на реда и спокойствието, тъй като приютът е разположен в гъсто „населен” жилищен и административен район”, добави зам.-кметът д-р Емилия Баева.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email