27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Неприемливи са условията в кокурса за центъра на Добрич

Камарата на архитектите в България няма никакво участие в изработването на условията за участие в конкурса
С писмо до Управителния съвет на КАБ от 17 август 2022 г. Кметът на Добрич поиска подкрепа на вече обявения архитектурен конкурс за „Цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич и разработване на идеен проект за бул. 25-ти септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“.
Община Добрич не е искала съгласуване на конкурсните условия на настоящата процедура, поради което сме силно озадачени, че в официалната документация на конкурса се съдържа невярно твърдение и неправомерно използване на логото на КАБ, което заблуждава участниците, че конкурсът се провежда със съдействието и подкрепата на КАБ. Подобни действия са недопустими и накърняват авторитета на КАБ.
Камарата на архитектите в България няма никакво участие в изработването на условията за участие в конкурса. Изпратили сме в законния срок писмо до Кмета на Добрич, в което обявяваме част от условията на конкурса за неприемливи и нарушаващи ЗОП и ЗКАИИП и настоятелно искаме тяхната промяна.
Не е потърсено професионалното мнение на Регионална колегия Добрич. Тя е изолирана от действията на Общината. Заданието не е подложено на обществено обсъждане. Назначено е жури от изтъкнати румънски архитекти, защо точно румънски не е ясно. В състава на журито не е включен главния архитект на Добрич, както и представители на регионалната колегия, излъчени от КАБ. В замяна на това са включени и двама главни архитекти на Варна и Стара Загора. Защо точно те, също не е ясно.
Компетентното международно жури трябва да излъчи първа, втора и трета премия. Общината следва да проведе преговори с първопремирания колектив за възлагане на проектиране в следващите фази и т.н., както предвижда ЗОП.
Парадоксално, но факт.
Гражданите на Добрич ще изберат кой от трите премирани проекти да бъде реализиран.
Абсолютно непознаване на законовата уредба и конкурсната практика.
Тотално пренебрежение към професионалното решение на журито.
Журирането е излишно в този случай.
Безсмислено изхарчени средства за възнаграждения на жури.
Да се предложат на гражданите конкурсните проекти и те чрез гласуване „компетентно и професионално“ да изберат проект, който най-много им допада.
Европейската практика предвижа участие на обществеността във формиране на заданието, професионално журиране и последващо обявяване на резултатите на обществото.
Журито на международния конкурс за Културния център „Жорж Помпиду“ /Бобур/ в Париж излъчва три равностойни проекта и предлага на Президента на Франция Франсоа Митеран да избере един от тях. След задълбочени консултации с експерти, Президента избира един от трите предложени му проекта.
ТАКА СЕ ПРАВИ!
Ако исканията на КАБ не бъде удовлетворени, ще предприемем всички законови действия за отмяна на условията.
Включително ще потърсим обезщетение от Община Добрич за неправомерно и без разрешение използване на логото на КАБ за подвеждаща и заблуждаваща информация в общественото пространство.
Ще изпратим писмо до Президента на Камарата на архитектите в Румъния и до членовете на журито, че условията на конкурса са неприемливи и незаконосъобразни, не са съгласувани от КАБ и ще помолим журьорите да оттеглят участието си.
Това не е частен конкурс, а конкурс на Общината, където в последващата реализация ще бъдат вложени милиони публични средства.
Камарата не може да бъде безучастна.
Наредих обявленията за конкурса на сайта на КАБ и във Форума да бъдат свалени. Качени са без да бъдат съгласувани с мен.
Публикувам писмото на КАБ до Кмета на Добрич, където подробно са описани професионалните ни и законови искания.
арх. Владимир Милков
Председател на Управителния Съвет на
Камарата на архитектите в България

Print Friendly, PDF & Email