23.07.2024

На 2 май отваря електронната система за прием в детските ясли

На 2 май ще отвори електронната система за прием в детските ясли във Варна, съобщи заместник-кметът по здравеопазването Снежана Апостолова. Тя посочи, че трите големи класирания през тази година ще бъдат на 22 май, 12 юни и 28 юни.
Приетите деца ще влизат поетапно от 01.09.2024 г. по предварително изготвен график от директора на съответното детско заведение. През останалите месеци от годината се обявяват извънредни класирания при наличие на освободени места.
Графикът на дейностите за прием вече е публикуван на адрес: https://newkg.uslugi.io/jasla
Класирането в детските ясли е по водещ критерий – адрес на детето, като малчуганите, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават по 100 точки, а ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни 10 точки. Деца с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна ще ползват предимство от 10 точки по допълнителен критерий.
Както и досега, допълнителни точки ще получават децата с работещи родители, от многодетни семейства, със заболявания с и над 50%, съгласно Наредбата за медицинска експертиза.
С предимство остават близнаците, сираците и полусираците, както и деца, чийто брат или сестра посещават желаната детска ясла. Деца от приемни семейства или с неизвестен родител също се ползват с предимства, посочват още от ресорната дирекция по здравеопазване.

Print Friendly, PDF & Email