23.07.2024

На работа през април в област Добрич са постъпили 715 безработни лица

Равнището на безработица в Добричка област през април 2023 г. е 3,5%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 2 826, с 418 лица по-малко спрямо март 2023 г. (3 244). В сравнение с март 2023 г. (5,4%) се отчита намаление от 1,9 процентни пункта в равнището на безработица, съобщават от Бюрото по труда.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 893, със 196 лица по-малко спрямо предходния месец (1 089). Равнището на безработица в града е приблизително 2,0%, като отчита спад от 1,3 п.п. спрямо март месец на 2023 г.  (3,3%).
На работа през април 2023 г. в област Добрич са постъпили 715 безработни лица. Почти 94% (672) от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 91 младежи на възраст до 29 години, както и 16 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През април 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 808 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 800 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (496) и преработващата промишленост (87). Следват търговия (56), селско, горско и рибно стопанство (40) и държавно управление (39). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 8 работни места.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email