07.12.2023

На пазара на труда образованието изпреварва търсенето на кадри пред туризма

На работа през август 2023 г. в област Добрич са постъпили 261 безработни лица. 97,70% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар (255). През месеца в трудова заетост са устроени 33 младежи на възраст до 29 години, както и 20 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от регионалната дирекция „Аегниция по заетост”-Варна.
През август 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 349 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 349 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на образование (79) и преработваща промишленост (64). Следват хотелиерството и ресторантьорство (55), търговия (41), държавна администрация (25) и доставка на вода (22). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” не са заявени работни места.
Равнището на безработица в Добричка област през август 2023 г. е 3,9%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 2 335, с 65 лица повече спрямо юли 2023 г. (2270). В сравнение с юли 2023 г. (3,8%) се отчита увеличение от 0,1 процентни пункта в равнището на безработица.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 682, със 7 лица повече спрямо предходния месец (675). Равнището на безработица в града е приблизително 2,1%, като се отчита увеличение от предходния месец от 0.1%. ДТ

Print Friendly, PDF & Email