07.06.2023

.

НАП Добрич събра над 51 млн. лева просрочени задължения

Повече от 51 милиона лева са просрочените данъчни и осигурителни задължения, които публичните изпълнители от офис Добрич събраха през 2022 година. Общо 91 са издадените разрешения за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК) на длъжници с натрупани задължения към бюджета. От местния офис са събрали близо 1,3 млн. лв. просрочени задължения, като са избегнали налагането на крайни мерки – продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите.
В резултат на предприети действия за принудително събиране от страна на публичните изпълнители в Добрич са насрочени 162 търга с тайно наддаване. Над 850 хил. лева са постъпилите суми към бюджета от проведените публични продажби и реализация на обезпечени активи на задължените лица. Близо 1 млн. лв. са погасените задължения на външни взискатели.
С цел да повиши информираността на клиентите си и да стимулира доброволното плащане на непогасените им в срок задължения, НАП прилага активен партньорски подход. В случай че е посочен електронен адрес за кореспонденция, НАП изпраща електронно съобщение, преди да предприеме действия за принудително събиране. Уведомително писмо, телефонно обаждане или посещение от служител на НАП са другите начини, чрез които приходната агенция уведомява данъкоплатците за размера и вида на просрочените задължения, както и последиците и възможните начини за погасяването им.
От приходната агенция в Добрич съветват всички свои клиенти да търсят начин за разсрочено плащане при наличие на просрочени задължения, за да не се стига до прилагането на крайни мерки, като процедура по принудително изпълнение и продажба на движимо и недвижимо имущество. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.
Справка за задължения и наличие на образувано изпълнително дело можете да направите в Портала за електронни услуги на НАП с електронен подпис или с ПИК.

Print Friendly, PDF & Email