26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Намаляват паралелките в училищата в Добричка област заради по-малкото деца

Общините да не прекаляват с разрешаването на маломерни класове
За новата учебна година броят паралелки за Добричка област е намален на общо 52, при 56 за миналата учебна година и реализирани 53 паралелки показва проектът на Регионалното управление на образованието /РУО/-Добрич, за държавния план-прием и допълнителен държавен план-прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2023/2024 г. „Сред основните фактори, довели до редуциране на броя паралелки, е намаляване броя на децата в областта. Преди 15-20 г. завършващите 7 клас са били между 2500-3000 ученици. От 2018 г. до 2022 г. са вече между 1320 и 1390 ученици. За тази учебна година, по данни към 31.01.2023 г., са 1326 деца. За миналата учебна година бяха 1392 ученици или само за една година с 66 ученици по-малко, което изразено в паралелки е 2,5 паралелки“ – посочи Светлана Василева, началник на регионалното управление на заседание на Областната комисия по заетост.
Тя заяви, че училищата са предложили общо 54 паралелки, като РУО е редуцирало две от тях – паралелка по дизайн в средно училище „Д. Талев“ и паралелка в обединено училище в село Орляк, община Тервел. „Намаляването на броя се наложи, защото училище „Д. Талев“ предлагат изцяло нова паралелка, но с профил, който се предлага и има ежегодно прием в други училища в областния град, а в Орляк е недостатъчен броят на децата“ – обясни Василева. След обработката на данните и направения анализ за изготвяне на проекта на предложение за реализиране на прием на ученици след завършване на 7 клас в областта, експертите в образователното ведомство са направили и изводи за подобряване на качеството на образованието и спазване на държавната политика. Затова Василева апелира към представителите на общините да бъдат внимателни в преценките си за даване на съгласие за разкриване на маломерни паралелки в училищата. „Това води до забавяне на оптимизацията на училищната мрежа. От 24 училища в град Добрич в 9 има маломерни паралелки“ – посочи тя и добави, че средните училища трябва да се стремят да избягват дублиране на профили и професии, които се предлагат в професионалните гимназии.
Областната комисия по заетост гласува предложения проект, който ще бъде представен за одобрение в Министерство на образованието и науката. На заседанието в четвъртък присъстваха представители на институции и общини, но не се отзоваха на поканата представители на работодателските организации. ДТ

Print Friendly, PDF & Email