15.04.2024

Намаление на заболелите от грип и варицела отчете Здравното министерство

Намаление на заболеваемостта от грип и варицела се наблюдава през изминалата седмица. Това става ясно от справка на здравното министерство за за епидемичната обстановка в страната за периода 30.01.2023 г. – 05.02.2023 г.
През изминалата седмица са регистрирани общо 6 597 случая на остри заразни заболявания срещу 8 127 случая за предходната седмица. От тях 4 939 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 6 129 случая за предходната седмица.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 132,40 на 10 000 души срещу 164,31 на 10 000 души за предходната седмица.
През седмица 5/2023 г. (30.01.2023 г. – 03.02.2023 г.) в Центъра по заразни и параазитни болести /НЦЗПБ/ са изследвани за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 115 клинични проби. Доказани са 22 случая на инфекция с грипен вирус A(H1N1)pdm09, 6 – с грипен вирус A(H3N2), 3 – с грипен вирус тип Б (B/Victoria) и 8 – със SARS-CoV-2.
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Варицела: 877 случая срещу 1090 случая за предходната седмица;
Епидемичен паротит: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;
Скарлатина: 274 случая срещу 300 случая за предходната седмица.
Вирусни хепатити: 18 случая срещу 18 случая за предходната седмица.
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Print Friendly, PDF & Email