05.12.2023

Над 75% от пренощувалите във Варненско през август са чужденци

През август 2022 г. в област Варна са функционирали 390 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток за Moreto.net.
Броят на стаите в тях е 25.1 хил., а на леглата – 61.1 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.0%, а броят на леглата в тях – с 4.1%.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август, е 1 337.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 266.8 хил. нощувки, а чуждите – 1 070.9 хиляди.
През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.6% от нощувките на български граждани и 14.2% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 37.1 и 5.1%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2022 г. достига 289.5 хиляди. От всички пренощували 75.1% са чужденци, като 79.1% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.0 нощувки.
Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 40.5% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през август е 70.7%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 84.1%.
В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.1 процентни пункта, като увеличение има само при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.1 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2022 г. в област Варна достигат 112.7 млн. лв., като 96.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 16.7 млн. лв. – от български граждани

Print Friendly, PDF & Email