07.06.2023

.

Над 70 разрешения за неотложни плащания получиха длъжници

Над 70 разрешения за неотложни плащания са получили длъжници от публичните изпълнители на НАП Добрич за първите девет месеца на годината. Така се дава възможност на фирми, чиито банкови сметки са запорирани от НАП заради задължения към бюджета, да продължават нормално дейността си, като покриват текущите си разходи и се разплащането към служителите и контрагентите си. Същевременно длъжниците регулярно превеждат предварително договорените с публичните изпълнители вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение. По този начин от офис Добрич са събрали над 1 040 000 лв. просрочени задължения, като са избегнали налагането на крайни мерки – продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите.
Непогасяването на задълженията в срок води до стартиране на процедура по принудително изпълнение, напомнят от офиса на приходната агенция в града. Една от мерките за събиране на просрочени задължения е обявяване на публична продан на движимо и недвижимо имущество на длъжника.
До 30 септември са проведени над 100 търга за продажба на активи, собственост на задължените лица. След извършените продажби и реализация на обезпечени активи, в бюджета са постъпили близо 700 000 лв. за погасяване на задължения.
От офиса на НАП Добрич препоръчват на фирмите и на физическите лица периодично да проверяват онлайн имат ли задължения или образувано изпълнително дело. Справката става в Портала за е-услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП). При временни затруднения за плащането на просрочени задължения да потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.

Print Friendly, PDF & Email