19.06.2024

Над 300 забавени преписки са открити в Община Варна

Намерили сме като нов екип в Общината над 300 забавени преписки, някои от които с просрочие от над 4 години, които са преписки за прекратяване на съсобственост между частни лица и Община Варна.
Това каза заместник-кметът по правните въпроси на Община Варна Диан Иванов по време на първата си приемна вчера.
По думите на гражданите и на заместник-кмета това забавяне е грубо нарушение на закона, за което трябва да се търси отговорност. Блокират се инвестиционните намерения на собствениците и въвеждането в експлоатация на обектите, сигнализираха гражданите.
Според заместник-кмета Диан Иванов през последните два месеца администрацията е извадила от чекмеджетата 300 забавени преписки и ги е придвижила. Всички подобни случаи ще бъдат заложени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г. Следва програмата да бъде внесена за гласуване в Общинския съвет заедно с бюджета за тази година, тъй като ОбС е принципал по отношение на собствеността.
По време на своята приемна Иванов увери гражданите, че амбицията на Общината е да ликвидира всички случаи на нежелана съсобственост.
Следващата приемна за граждани на заместник-кмета Диан Иванов е 29 януари. Телефонът за записване за приемната му е 052 820 231.

Print Friendly, PDF & Email