24.07.2024

Над 150 възрастни хора с увреждания получават здравно-социални услуги в домашна среда в община Ген. Тошево

Над 150 възрастни хора с увреждания, и в невъзможност за самообслужване получават интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Социалната подкрепа е осигурена по проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“, финансиран с 545 032 лв. от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Предоставят се социални грижи включващи поддържане на личната хигиена, почистване на дома на потребителя, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), психологическа подкрепа и предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания.
По проекта са назначени 29 домашни санитари, 2 медицинска сестри, сътрудник социални дейности, социален работник, психолог, шофьор и технически сътрудник. Те се преминали въвеждащо и надграждащо обучение. Осигурени са им лични предпазни средства, дезинфектанти и работно облекло.
Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа ще се предоставят до март 2024 г.Проектът „Грижа в дома – община Генерал Тошево“ продължава и надгражда дейностите на изпълнявани от общината социални проекти „Патронажна грижа“ от 2020 г., с което е осигурена непрекъсваемост в предоставянето на грижа на нуждаещите се лица. ДТ

Print Friendly, PDF & Email