24.07.2024

Над 11 700 елементи от фондовете на музея, библиотеката и галерията в Шумен са дигитализирани

Общо над 11 700 елементи на движимото културно наследство в Шумен вече са дигитализирани. Те са обработени в създадената в Регионалния исторически музей дигитална лаборатория, в оборудваното с нов скенер студио в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ и с придобитата фотографска техника в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“, съобщиха от пресцентъра на община Шумен.
Дейностите по дигитализация на движимото културно наследство са по проекта „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Проектът е свързан с опазване и представяне на културното наследство на община Шумен и осигуряване на онлайн достъп до него, а работата по него започна в началото на 2022 година
Екип от специалисти в библиотеката подготвя дигитални копия на екземпляри от някои от най-ценните издания, притежание на РБ „Стилиян Чилингиров“ и НЧ „Добри Войников-1856“. Сканирани и обработени са над 2700 документа, сред които непоказвани до днес вестници и списания от XIX век, стари шуменски периодични издания, уникални краеведски документи и ценни архиви на видни личности.
След направен подбор са дигитализирани археологически културни ценности и предмети от отделите „Етнография“ „Нова“ и „Най-нова история“. Сред тях има ювелирни изделия, облекла и носии, снимки, предмети от бита на малцинствата в града. Всички документи и предмети представят богатата колекция на Регионалния исторически музей в Шумен, създавана в продължение на повече от сто години.
В градската художествена галерия се дигитализира живописният фонд, който наброява 1474 творби от предимно български художници от края на ХІХ и ХХ век. Обхванати са всички жанрове на живописта – портрет, пейзаж, натюрморт, композиция. Основна част от представените художници са родени в Шумен или са свързали живота си с града.
Краен резултат от проектните дейности е създаването на дигитален информационен ресурс, който да дава аналитична и систематизирана информация за движимото културно наследство на община Шумен и да обезпечава нуждите на образованието и науката, както в българските университети и научни институти, така и в изследователските центрове в чужбина.

Print Friendly, PDF & Email